Nastavni plan

Red

broj

Nastavni Predmet

OPĆA

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO

MATEMATIČKA

razred

razred

razred

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

A._ZAJEDNIČKI_DIO
1. Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2. I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3. II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

2*

2*

2*

2*

4. Latinski jezik

2

2

2

2

2

2

5. Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7. Psihologija

1

1

2

1

8. Logika

1

1

1

9. Filozofija

2

2

2

10. Sociologija

2

2

1

11. Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

12. Geografija

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

13. Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

14. Fizika

2

2

2

2

2

2

2*

2*

3

3

3

3

15. Kemija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

16. Biologija

2

2

2

2

2

2

2*

2*

2

2

2

2

17. Informatika

2

2

2

2

2

2

18. Politika i gospodarstvo

1

1

1

19. Tjelesna i zdravstvena kult.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B_IZBONI_DIO
20. Izborni predmeti

2

2

2

22. Strani jezik

2*

2*

23. Matematika ili informatika

2*

2*

2*

2*

UKUPNO

31

32

32

32

31

32

32

32

32

32

32

32

 

* U jezičnoj gimnaziji u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizike, kemije i biologije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika.

* U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji umjesto drugog stranog jezika mogu se birati prošireni programi matematike ili informatike.

Izvor: Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Posebno izdanje, 1994.